Про компанію

Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Скорочене найменування ТОВ «КУА РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  34001384
Дата реєстрації 17.01.2006 р.
Місце проведення державної реєстрації Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження  Україна, 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12, літера М.
Телефон, факс  +38 (044) 332-97-64; +38 (044) 503-62-85
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк її дії 
Номер і дата прийняття рішення: №99 від 28.01.2016 року.
Строк дії ліцензії: з 18.03.2016р. по необмежений термін.

Фонди в управлінні

Повне найменування  Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Реал – Інвест»
Скорочене найменування ПЗНВІФ «Реал-Інвест»
Строк діяльності фонду З 06.12.2006 року до 05 грудня 2016 року (включно)
Реєстраційний код за ЄДРІСІ  233529

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності ПЗНВІФ “Реал - Інвест”